top of page

המקום המאובטח לשמירת המידע שלך

GCLICK DATACENTER 

 WORLDWIDE 

בחברת ג'י קליק יש סטנדרטים גבוהים בנושא שמירה ואבטחת המידע עסקי שלכם. אנו מאמינים כי המידע העסקי צריך להיות מאוחסן במקום המאובטח ביותר שקיים. השרות שניתן ללקוחותינו כולל פריסה במרכזי DATA בישראל וברחבי העולם. 

המידע בישראל נשמר בחוות השרתים החדשה "אתגר" הממוקמת בראש העין - פארק אפק. החווה שייכת לחברת פרטנר תקשורת - סמייל 012 ובנוייה בסטנדרטים הגבוהים ביותר של הגנה ואבטחה. צוות של חברת ג'י קליק ממוקם בחווה 24/7 ודואג לתפעול מלא של כל המערכות.

מהם היתרונות בגיבוי לחוות השרתים?

  • חוות השרתים היא מקום סטרילי ומבודד הפועל 24/7, עם בקרת כניסה קפדנית ביותר: רק מנכ"ל וצוות חברת ג'י קליק העובד בחווה ראשי להיכנס אליה. המשמעות: גישה סלקטיבית למידע הרגיש של לקוחותינו​.

  • המידע שמור בשרתים מתקדמים של החברות : DELL,HP,IBM. בכל שרת ישנו מערך RAID היוצר גיבוי כפול למידע ומוכן למצב של קריסות דיסק.

  • הזנות הרשת וכן ספקי הכוח הן כפולות, ועל ידי כך מתקיימת רציפות עבודה.

  • שרידות מלאה של שלל התשתיות הפיזיות המותקנות בחוות השרתים כדוגמת : חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי אש, זיהוי הצפות ואבטחת האתר.​​ גיבוי חשמל משני מקורות נפרדים ובלתי תלויים המגובים במערכת UPS לגיבוי חיצוני לחשמל.

עם תוכנת ג'י קליק ניתן לגבות את המידע לעוד 6 מרכזי GCLICK CLOUD  ברחבי העולם וביבשות שונות. דרך המוצר שלנו ניתן לבצע גיבוי לשרותי האחסון הגדולים בעולם

bottom of page